معرفی کنسرواتور ها و مراکز عالی موسیقی فرانسه

معرفی کنسرواتور ها و مراکز عالی موسیقی  فرانسه:
مراکز عالی موسیقی فرانسه به ۵  گروه مختلف تقسیم بندی میشوند:


کنسرواتور های  ملی عالی فرانسه (۲ کنسرواتور در فرانسه) که تنها در لیون و پاریس قرار دارند. این دو مرکز بزرگ موسیقی به لحاظ شاخص های بین المللی جزو بهترین های و سرشناس ترین ها در موسیقی کلاسیک جهان میباشند. برای ورود به این کنسرواتور ها محدودیت سنی و کنکور سالیانه وجود دارد. از سرتاسر جهان برای ورود در کنکور دانشجویان شرکت میکنند و تعداد بسیار محدودی نسبت به تعداد متقاضی وارد کنسرواتور ها میشوند. برای اطلاعات بیشتر از وب سایتشان دیدن نماید
CNSMDP / CNSMDL

کنسرواتور های ملی فرانسه (۴۸ کنسرواتور در فرانسه) که جزوه بهترین های مراکز عالی موسیقی در فرانسه بوده. مشابه کنسرواتور های  ملی عالی فرانسه برای ورود به این کنسرواتور ها محدودیت سنی و کنکور سالیانه وجود دارد ولی قبولی در این کنسرواتور ها به مراتب راحت تر میباشد. بسیاری از دانشجویان دوره های اولیه خود را در این مراکز گذرانده و سپس برای دوره های عالی در کنکور های ورودی کنسرواتور های  ملی عالی فرانسه شرکت مینمایند

CNR = CRR :


کنسرواتور های منطقه ای فرانسه (۱۰۸ کنسرواتور در فرانسه) که به عنوانه مدارس ملی هم از آنها یاد میشود. به لحاظ علمی کاملا متغیر هستند. مراکزی در بین آنها به لحاظ علمی واقعا با کنسرواتور های ملی فرانسه برابری میکند ولی مرکزی هم هستند که موقعیت متزلزلی دارند.  لذا به دوستانی که برای ادامه تحصیل در این مراکز میخواهند اقدام نمایند، صمیمانه پیشنهاد مینامیم که نام مرکز مورد نظر خود را با لیست  وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تطبیق بدهند

CRD:


مراکز خصوصی موسیقی (بیش از ۳۰۰ مرکز در فرانسه). بهترین آنها مدرسه نرمال موسیقی پاریس میباشد که به لحاظ جایگاه علمی چیزی از کنسرواتور های ملی فرانسه کم ندارد ولی برای دیگر مراکز خصوصی موسیقی فرانسه، صمیمانه پیشنهاد مینامیم که نام مرکز مورد نظر خود را با لیست  وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تطبیق بدهند.

دانشگاه های فرانسه : (رشته های موسیکلوجی در دانشگاه های فرانسه.)
فرق دانشگاه و کنسرواتور:
در دانشگاه بیشتر از آنکه به شکل نواختن و سطح نوازندگی دانشجویان توجه شود، به شکل گیری پایه های بنیادی موسیقی در دانشجویان میپردازند. قسمت بیشتر کار دانشگاهی در فرانسه به تحقیق میگذرد. در مقابل در کنسرواتور های موسیقی بیش از آنکه به بنیاد علمی اهمیت بدهند به مهارت میپردازند. برای مثال یک دانشجویی که تحصیلات خود را در مسیکلوجی در یک دانشگاه موسیقی به اتمام رسانده، به لحاظ تاریخ موسیقی، شناخت موسیقی ملل و ... بسیار از دانشجوی کنسرواتور موفق تر است ولی در مقابل یک دانشجوی کنسرواتور به لحاظ اجرای ساز حرفه ای خود، گوش موسیقی (سلفژ)، هارمونی  و ... بسیارموفق تر از دانشجوی دانشگاه میباشد .(این مقایسه بصورت متوسط بینه دانشجو های دو گروه میباشد).

 
Copyright © 2018 A r g h a n o u n . c o m